Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE - PRAVNIK

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE,
I. G. Kovačića 1e, Čakovec
Ur.broj: 01-224/2012, 16. kolovoz 2012.

LJEKARNA ČAKOVEC,
V. Morandinija 1, Čakovec

Na temelju odluka Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije i Ljekarne Čakovec te suglasnosti Ministarstva zdravlja, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije i Ljekarna čakovec raspisuju

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 •   Poslovi pravnika – 1 izvršitelj,

i to

 • u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije na 32 sata tjedno,
 • u Ljekarni Čakovec na 8 sati tjedno.

Uvjeti:

 • VSS – diplomirani pravnik ili završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva,
 • osnovno informatičko znanje za rad s računalom.

uz probni rad 60 dana.

Ugovor o radu sklapa se sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije na nepuno radno vrijeme od 32 sata tjedno i s Ljekarnom Čakovec na nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • preslik domovnice;
 • životopis;
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu ili ovjereni preslik);
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu (državni stručni ispit ili pravosudni ispit) ili ovjereni preslik;
 • ovjereni preslik stranica radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu;
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta 3 godine radnog iskustva (ugovor o radu, odgovarajuće rješenje i sl.);
 • potvrdu nadležnog suda da protiv kandidata nije podnijeta optužnica koja je stala na pravnu snagu i da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili zatvor, ne stariju od 6 mjeseci.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u radni odnos.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nakon utvrđivanja zadovoljenja formalnih uvjeta natječaja, provest će se prethodna procjena sposobnosti kandidata/kinja putem intervjua.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za prijavu je osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama RH.

Prijave s natječajnom dokumentacijom podnose se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, 40 000 Čakovec, I. G. Kovačića 1e, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: „Za natječaj – poslovi pravnika“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije i Ljekarna Čakovec zadržavaju pravo poništenja natječaja.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Ljekarna Čakovec

USLUGE
Cijepljenje
Sanitarne iskaznice
Tečaj higijenskog minimuma
Ispitivanje vode
Ispitivanje namirnica
Ispitivanje predmeta opće uporabe

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online