Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za zapošljavanje doktora medicine

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 111/09) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08) objavljuje

NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž):

za zapošljavanje i upućivanje na specijalizaciju

- iz školske medicine – 1 izvršitelj

Uvjeti: - završen medicinski fakultet – doktor medicine

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad doktora medicine Hrvatske lječničke komore

- aktivno znanje jednog stranog jezika

 

Uz molbu za zapošljavanje i upućivanje na specijalizaciju prilaže se:

   1.      preslika diplome medicinskog fakulteta
   2.      preslika potvrde o položenom stručnom ispitu
   3.      preslika odobrenja za samostalan rad
   4.      preslika potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika
   5.      preslika prijepisa položenih ispita na studiju
   6.      preslika potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
   7.      domovnica
   8.      dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak
   9.      dokaz da mu/joj nije izrečena mjera zabrane obavljanja zdravstvene djelatnosti
  10.     krači životopis

 

Za sve specijalizacije kandidat/kinja je u obvezi dostaviti presliku rezultata psihološkog testiranja s ocjenom ugovornog subjekta medicine rada sukladno članku 5.Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata.

 

Potrebno je priložiti i slijedeće priloge ako kandidat/kinja njima raspolaže:

   1.     preslika potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
   2.     preslika nagrade za vrijeme studija
   3.     preslika potvrde o poslijediplomskom studiju
   4.     popis objavljenih radova
   5.     presliku radnje knjižice ili potvrde o radnom iskustvu
   6.     dokaz o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti odnosno primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima, brdsko-planinskim područjima RH i na područjima i na područjima posebne državne skrbi

 

Postupak se provodi sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata. Prijave kandidata/kinje koje ne pristupe na razgovor neće se uzeti u razmatranje odnosno postupak izbora. Rok za podnošenje prijavi je 15 dana od objave natječaja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, I.G.Kovačića 1e, 40 000 Čakovec s naznakom “za natječaj-za upućivanje na specijalizaciju iz školske medicine”.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana proteka roka za predaju prijave na Natječaj.​
USLUGE
Cijepljenje
Sanitarne iskaznice
Tečaj higijenskog minimuma
Ispitivanje vode
Ispitivanje namirnica
Ispitivanje predmeta opće uporabe

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online