Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Natječaj za primanje u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva, a sukladno čl. 25 Statuta  Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, ravnateljica objavljuje

 

NATJEČAJ

za primanje u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

1 izvršitelja/icu SSS, ADMINISTRATIVNI REFERENT

 

 

Uvjeti: -    SSS ekonomskog/upravno pravnog smjera

-          minimalno 1 godina dana staža u struci,

-          poznavanje engleskog jezika

-          poznavanje rada na računalu (MS Office)

 

Uz molbu za zapošljavanje prilaže se:

1.       preslik završne svjedodžbe

2.       potvrda ili el. zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje HZMO

3.       potvrda o nekažnjavanju, ne starija od 6 mjeseci

4.       kraći životopis s osvrtom na primjenu znanja iz knjigovodstva, radnih odnosa, engleskog jezika, znanja rada na računalu (posebno znanja u excelu i wordu), potvrde o stečenom znanju

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738.

 

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web-stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

Rezultati natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

 

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom natječaju, bez obrazloženja, kao i pravo poništenja natječaja.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom “Za natječaj – administrativni referent”

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

 

Klasa:     100-04/21-02/5

Urbroj:   2109-70-03-21/1

Čakovec, 18.06.2021.g.

 

Datoteke uz članak:
Obavijest o rezultatima natječaja
41.51 kB

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online