Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Stručni komentar o kretanju zaraznih bolesti (stručna analiza)

Prijavljene zarazne bolesti od 01. -09. mjeseca 2014. godine

Br. Zarazna bolest

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

 08.

 09. 

10.

11.

1 Aktivna tuberkuloza12

32

Campylobacteriosis


 6

 3


11

1

4

3

153 Difterija


4 Dizenterija


5 Hemor.groznica s bubrež.sindr.


6 Ehinokokoza


1

17 Enterokolitis

 49

 48

  45

34

35

10

18

11

368 Enteroviroze


9 Erizipel

  2

 3

6

3

2

5

4

5

710 Gonorea


11

Gripa

 47

 115

  105

9
12 Helmintoze/lamblijaza

 3

 2

 1

2

2

1


1

313 Hepatitis vir. A


14 Hepatitis vir. C

2

15 Hepatitis vir.B116

Herpes zoster

10

6

9

8

11

9

15

8

1417 Hripavac


18 Klamidijaza/SPB
 1/-
19 Kozice

48

37

 45

46

29

10

10

13

320 Legionarska bolest


21 Lyme borelioza

 16

4

5

4

5

122

Meningitis bakter./sepsa

-1


/1+1

1/-2

/123

Meningitis virusni

1


1

24 Meningoencefalitis krpeljni


 13


1


125 Meningokok. Mening./sepsa                      1/-
//kokcemija //1
 

1/-


26 Mononukleoza inf.


  1

 2

3

1

3


1

327 Nosilaštvo HCV


28 Nosulaštvo HBsAg129 Toksoplazmoza


30 Parotitis


31 Q groznica


32 Rubeola


33 Salmoneloza

  7

 1

 1

3

6

9

12

13

1934 Sifilis


1

135 Streptokokna upala grla

33

 54

 38

35

75

44

20

20

2136 Svrab

 9

 18

  8

3

3

10

4

2

537 Šarlah

  15

  3

  8

5

4

1

2


438 Tetanus


39 Tularemija


40 Trovanje hranom241 Upala pluća

 8

 9

 16

10

5

5

10+1

10

1442 Ušljivost glave/tijela

44

56

19

9


43 Encephalitis vir.


44 Leptospiroza


45 HIV


46 EHEC


47 Invaz. bol.uzr.Str.pneumon1
UKUPNO  235  307 332225
214
+1
123
108
+2
97
152
+1UKUPNO bez gripe  188  192  227216
214
+1
123
108
+2
97
152
+1*- prijava smrti


Brojevi bolesnih i umrlih od zaraznih bolesti u Međimurskoj županiji na temelju pojedinačnih prijava oboljenja ili smrti od zarazne bolesti od 01. - 09.2014. godine dani su u gornjoj tablici.

Tuberkuloza u prvih devet mjeseci ove godine  dalje  pokazuje značajno nižu pojavnost  što je rezultat  rada svih zdravstvenih subjekata na provedbi “Nacionalnog programa suzbijanja tuberkuloze”. Prijavljena su svega 8 obooljeiha  od Tbc-a ,dok je u prvih 9 mjeseci prošle godine bilo prijavljenih 14 oboljelih od Tbc-a.
Također je povoljno stanje skupine spolnih, odnosno spolno prenosivih bolesti: u promatranom razdoblju nema prijavljenih bolesti gonorrhoeje (0), AIDS-a (0); HIV (0) a dvije su prijave sifilisa.

Varicellae kao tipična dječja kapljična zarazna bolest protiv koje se ne cijepi javljaju se kontinuirano ali u prvih 9 mjeseci ove godine pokazuju znatno manju učestalost nego prošle godine u istom razdoblju.

Meningokokni meningitisi se javljaju u prvih 9 mjeseci sa većom pojavnošću (3 oboljela) nego u istom razdoblju prošle godine (0 oboljelih) no bez teških oblika i smrti.

Krpeljni meningoencefalitis: Kao prirodnožarišna zoonoza ta bolest ponovno pokazuje manji broj oboljelih (6 oboljela) nego u istom razdoblju prošle godine(9 oboljelih). Od Lyme borrelioze je u prvih devet  mjeseci  oboljelo  26 osoba, gotovo dvostruko manje nego u istom razdoblju prošle godine (45 oboljelih).

Eneterokolitisi u prvih devet mjeseci pokazuju veću pojavnost nego  u istom razdoblju prošle godine a što je rezultat veće pojavnosti i grupiranja Rota virusnih enterokolitisa u nekoliko kolektiva i obitelji.

Salmoneloze se javljaju u prvih devet mjeseci sa značajno većom pojavnošću (71 prijavljenih) nego u istom razdoblju prošle godine (20 oboljelih) i  zbog nekoliko manjih obiteljskih epidemija.

Streptokokne bolesti bilježe uobičajeno sezonsko pojavljivanje sa prosječnom učestalošću  kao i ranijih godina sa najvećim brojem oboljelih u dječjoj dobi.

Isto  tako se bilježi veća učestalost pojave ušljivosti od ožujka do svibnja zbog epidemija iste bolesti u nekoliko kolektiva.

U prvih devet mjeseci imamo prijavljeno 4 smrti, 1 prijava smrti od invazivne bolesti uzrokovane Streptokokom pneumoniae, 1smrt od upale pluća, i 2 smrti od bakterijske sepse.
U navedenom razdoblju imali smo zabilježeno nekoliko manjih obiteljskih epidemija svraba , više manjih epidemija ušljivosti u nekoliko kolektiva te 1 epidemiju rota virusnih proljeva u dječjem vrtiću. Provedene  su  sve protuepidemijske mjere  i  nadzor  epidemiološke službe.        

Rukovoditeljica Djelatnosti za epidemiologiju
Višnja Smilović, dr. med.
spec. epidemiolog

USLUGE
Cijepljenje
Sanitarne iskaznice
Tečaj higijenskog minimuma
Ispitivanje vode
Ispitivanje namirnica
Ispitivanje predmeta opće uporabe

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online