Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Stručni komentar o kretanju zaraznih bolesti (stručna analiza)

Prijavljene zarazne bolesti od 01. -09. mjeseca 2014. godine

Br. Zarazna bolest

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

 08.

 09. 

10.

11.

1 Aktivna tuberkuloza12

32

Campylobacteriosis


 6

 3


11

1

4

3

153 Difterija


4 Dizenterija


5 Hemor.groznica s bubrež.sindr.


6 Ehinokokoza


1

17 Enterokolitis

 49

 48

  45

34

35

10

18

11

368 Enteroviroze


9 Erizipel

  2

 3

6

3

2

5

4

5

710 Gonorea


11

Gripa

 47

 115

  105

9
12 Helmintoze/lamblijaza

 3

 2

 1

2

2

1


1

313 Hepatitis vir. A


14 Hepatitis vir. C

2

15 Hepatitis vir.B116

Herpes zoster

10

6

9

8

11

9

15

8

1417 Hripavac


18 Klamidijaza/SPB
 1/-
19 Kozice

48

37

 45

46

29

10

10

13

320 Legionarska bolest


21 Lyme borelioza

 16

4

5

4

5

122

Meningitis bakter./sepsa

-1


/1+1

1/-2

/123

Meningitis virusni

1


1

24 Meningoencefalitis krpeljni


 13


1


125 Meningokok. Mening./sepsa                      1/-
//kokcemija //1
 

1/-


26 Mononukleoza inf.


  1

 2

3

1

3


1

327 Nosilaštvo HCV


28 Nosulaštvo HBsAg129 Toksoplazmoza


30 Parotitis


31 Q groznica


32 Rubeola


33 Salmoneloza

  7

 1

 1

3

6

9

12

13

1934 Sifilis


1

135 Streptokokna upala grla

33

 54

 38

35

75

44

20

20

2136 Svrab

 9

 18

  8

3

3

10

4

2

537 Šarlah

  15

  3

  8

5

4

1

2


438 Tetanus


39 Tularemija


40 Trovanje hranom241 Upala pluća

 8

 9

 16

10

5

5

10+1

10

1442 Ušljivost glave/tijela

44

56

19

9


43 Encephalitis vir.


44 Leptospiroza


45 HIV


46 EHEC


47 Invaz. bol.uzr.Str.pneumon1
UKUPNO  235  307 332225
214
+1
123
108
+2
97
152
+1UKUPNO bez gripe  188  192  227216
214
+1
123
108
+2
97
152
+1*- prijava smrti


Brojevi bolesnih i umrlih od zaraznih bolesti u Međimurskoj županiji na temelju pojedinačnih prijava oboljenja ili smrti od zarazne bolesti od 01. - 09.2014. godine dani su u gornjoj tablici.

Tuberkuloza u prvih devet mjeseci ove godine  dalje  pokazuje značajno nižu pojavnost  što je rezultat  rada svih zdravstvenih subjekata na provedbi “Nacionalnog programa suzbijanja tuberkuloze”. Prijavljena su svega 8 obooljeiha  od Tbc-a ,dok je u prvih 9 mjeseci prošle godine bilo prijavljenih 14 oboljelih od Tbc-a.
Također je povoljno stanje skupine spolnih, odnosno spolno prenosivih bolesti: u promatranom razdoblju nema prijavljenih bolesti gonorrhoeje (0), AIDS-a (0); HIV (0) a dvije su prijave sifilisa.

Varicellae kao tipična dječja kapljična zarazna bolest protiv koje se ne cijepi javljaju se kontinuirano ali u prvih 9 mjeseci ove godine pokazuju znatno manju učestalost nego prošle godine u istom razdoblju.

Meningokokni meningitisi se javljaju u prvih 9 mjeseci sa većom pojavnošću (3 oboljela) nego u istom razdoblju prošle godine (0 oboljelih) no bez teških oblika i smrti.

Krpeljni meningoencefalitis: Kao prirodnožarišna zoonoza ta bolest ponovno pokazuje manji broj oboljelih (6 oboljela) nego u istom razdoblju prošle godine(9 oboljelih). Od Lyme borrelioze je u prvih devet  mjeseci  oboljelo  26 osoba, gotovo dvostruko manje nego u istom razdoblju prošle godine (45 oboljelih).

Eneterokolitisi u prvih devet mjeseci pokazuju veću pojavnost nego  u istom razdoblju prošle godine a što je rezultat veće pojavnosti i grupiranja Rota virusnih enterokolitisa u nekoliko kolektiva i obitelji.

Salmoneloze se javljaju u prvih devet mjeseci sa značajno većom pojavnošću (71 prijavljenih) nego u istom razdoblju prošle godine (20 oboljelih) i  zbog nekoliko manjih obiteljskih epidemija.

Streptokokne bolesti bilježe uobičajeno sezonsko pojavljivanje sa prosječnom učestalošću  kao i ranijih godina sa najvećim brojem oboljelih u dječjoj dobi.

Isto  tako se bilježi veća učestalost pojave ušljivosti od ožujka do svibnja zbog epidemija iste bolesti u nekoliko kolektiva.

U prvih devet mjeseci imamo prijavljeno 4 smrti, 1 prijava smrti od invazivne bolesti uzrokovane Streptokokom pneumoniae, 1smrt od upale pluća, i 2 smrti od bakterijske sepse.
U navedenom razdoblju imali smo zabilježeno nekoliko manjih obiteljskih epidemija svraba , više manjih epidemija ušljivosti u nekoliko kolektiva te 1 epidemiju rota virusnih proljeva u dječjem vrtiću. Provedene  su  sve protuepidemijske mjere  i  nadzor  epidemiološke službe.        

Rukovoditeljica Djelatnosti za epidemiologiju
Višnja Smilović, dr. med.
spec. epidemiolog

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online