Ispiši Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Javni natječaj

DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC, I. G. Kovačića 1e, Čakovec
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, I. G. Kovačića 1e, Čakovec
Ur.broj: 01-140/2011, 08. lipanj 2011.
LJEKARNA ČAKOVEC, V. Morandinija 1, Čakovec,

           

            Na temelju odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec, Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije i Ljekarne Čakovec te suglasnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Dom zdravlja Čakovec, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije i Ljekarna čakovec raspisuju

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

-          Poslovi pravnika – 1 izvršitelj,

i to      

 • u Domu zdravlja Čakovec na 20 sati tjedno,
 • u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije na 16 sati tjedno,
 • u Ljekarni Čakovec na 4 sata tjedno.

Uvjeti:

 • VSS – diplomirani pravnik ili završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva,
 • položen stručni ispit,
 • osnovno informatičko znanje za rad s računalom.

uz probni rad 60 dana.

Ugovor o radu sklapa se s Domom zdravlja Čakovec na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije na nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno i s Ljekarnom Čakovec na nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • preslik domovnice;
 • životopis;
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu ili ovjereni preslik);
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu (državni stručni ispit ili pravosudni ispit) ili ovjereni preslik;
 • ovjereni preslik stranica radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu;
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta 3 godine radnog iskustva (ugovor o radu, odgovarajuće rješenje i sl.);
 • potvrdu nadležnog suda da protiv kandidata nije podnijeta optužnica koja je stala na pravnu snagu i da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili zatvor, ne stariju od 6 mjeseci;
 • izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika da nije osuđivan za kazneno djelo.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u radni odnos.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nakon utvrđivanja zadovoljenja formalnih uvjeta natječaja, provest će se prethodna procjena sposobnosti kandidata/kinja putem intervjua.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za prijavu je osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama RH.

Prijave s natječajnom dokumentacijom podnose se na adresu Doma zdravlja Čakovec, 40000 Čakovec, I. G. Kovačića 1e, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: „Za natječaj – poslovi pravnika“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Dom zdravlja Čakovec, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije i Ljekarna Čakovec zadržavaju pravo poništenja natječaja.

 

Dom zdravlja Čakovec
Zavod za javno zdravstvo
Međimurske županije
Ljekarna Čakovec

Vezani sadržaj:

Besplatni info telefoni za nacionalne programe

Rak grlića maternice i rak dojke

Rak debelog crijeva

0800-200-080

Djelatnosti
Školska medicina 040 312 157
Mikrobiološki laboratorij 040 310 336
Epidemiologija 040 310 337
Javno zdravstvo 040 386 839
Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja,
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
040 314 400
Računovodstvo 040 386 825
Ravnateljstvo 040 311 790
KONTAKT

Ivana Gorana Kovačića 1E,
40 000 Čakovec

Tel/Fax: 040/310-338
E-mail: info->zzjz-ck|hr

Kontaktirajte nas online